1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları itinayla, baştan sona, eksiksiz ve tamamen okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını itinayla, baştan sona, eksiksiz ve tamamen okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini onayladığını peşinen ve bütünüyle kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE’ de sunulan hizmetler Maskotpet Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Adres: Köprübaşı Mahallesi, Kavacık Caddesi No:28 Ula/Muğla, E-posta: [email protected], (bundan böyle kısaca “maskotpet.com” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi maskotpet.com olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi maskotpet.com’a aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını maskotpet.com gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, maskotpet.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. maskotpet.com bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: maskotpet.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: maskotpet.com’dan ürün-hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak maskotpet.com sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilirler ve kurumları adına işlem yapabilirler. “ÜYE Adı” ÜYE’ye özeldir ve aynı ” ÜYE Adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

2.3. KULLANICI: maskotpet.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: KULLANICI tarafından gerçekleştirilen üyelik başvurusu esnasında maskotpet.com sitesinden KULLANICI’ya üyelik başvurusunu teyide yönelik mesaj gönderilmesi ile KULLANICI’nın üyeliğinin aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle maskotpet.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. maskotpet.com’un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. maskotpet.com’un, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; maskotpet.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması ve/veya maskotpet.com’un tayin edeceği sair sevk kanallarından faydalanılarak maskotpet.com’un adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. maskotpet.com, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yayınladığı an itibariyle yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların maskotpet.com tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. maskotpet.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yayınladığı an itibariyle yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, maskotpet.com kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında maskotpet.com olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. maskotpet.com bu tür link verilen web SİTE’lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, maskotpet.com tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. maskotpet.com SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak, gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet ve/veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, indirmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların ve/veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu ve/veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve/veya ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar ve/veyaya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları ve/veyaya kayıplarından dolayı KULLANICI ve/veya ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan maskotpet.com sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar ve/veya materyaller, veri yanlışlıkları ve/veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve/veya ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan maskotpet.com sorumlu değildir.

4.4. maskotpet.com, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yayınlandıkları an itibariyle yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi bülten ve kampanya duyurularını e-posta ile almayı kabul eder. maskotpet.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ve/veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin ve/veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha ve/veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi ve/veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı maskotpet.com, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, maskotpet.com çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin, maskotpet.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve/veya yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve/veya işitsel imgelerin doğruluğu ve/veya hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. maskotpet.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve/veya içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve/veya hukuka uygunluğunu taahhüt ve/veya garanti etmemektedir.

4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve/veya ÜYE’lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve/veya eylemdeki hukuki ve/veya cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve/veya her ÜYE, maskotpet.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve/veya ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı maskotpet.com’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE’nin sahibi maskotpet.com’dur. İşbu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve/veya diğer işaretler ile sair sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve/veya SİTE’nin sunumu maskotpet.com işletmesinin izin ve/veya lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve/veya listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve/veya ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve/veya içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla maskotpet.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve/veya ÜYE, maskotpet.com hizmetlerini, maskotpet.com bilgilerini ve/veya maskotpet.com işletmesine ait telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ve/veya başkasının maskotpet.com’un hizmetlerine erişmesi ve/veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve maskotpet.com işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

4.8. maskotpet.com, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve/veya ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikası” ve “Kişisel Veriler Politikası” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. maskotpet.com, aynı zamanda; KULLANICI ve/veya ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve/veya kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve/veya ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve/veya aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak maskotpet.com için ve/veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya maskotpet.com’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve/veya ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

maskotpet.com, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve/veya diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. maskotpet.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile maskotpet.com’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve/veya diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve/veya talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR

maskotpet.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve/veya ÜYE, bu sözleşmeyi ve/veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, maskotpet.com işbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve/veya bunun gibi durumlar, maskotpet.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve/veya bu durumlar için maskotpet.com işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Maskotpet Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin bulunduğu ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. maskotpet.com, KULLANICI ve/veya ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, maskotpet.com tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği an itibariyle yürürlük kazanır. KULLANICI’lar ve/veya ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. maskotpet.com, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, işbu sözleşmenin değişikliklr işlenmiş hali SİTE üzerinden yayınlanır ve yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girer.